Kdy zavřou školy a manuál na ošetřovné

Situace s Covidem v ČR a některých okresech obzvlášť se přiostřuje. Denně se zavírá několik škol, jídelen nebo tříd  z důvodu pozitivních testů. Máte strach, že zítra bude na seznamu škola nebo školka vašeho dítěte? Co s tím můžete dělat, když pomineme základní hygienická opatření, která visí pomalu na každých dveřích? Jak minimalizovat dopady situace, kdy zůstanete s dítětem doma jako sice neaprobovaná, ale zato levná učitelka?

Kdy je škola na zavření

Již nyní má každá škola stanovený plán, dle kterého se bude řídit v případě šíření nákazy. Část těchto opatření je daná manuálem ministerstva školství. Obvykle ho v plném znění najdete na webu školy nebo vám ho předali na třídních schůzkách.

Změny, které nastaly nebo mohou nastat:

 •           Zákaz vstupu cizích osob do budovy školy včetně např. jídelny a družiny.
 •           Zákaz vstupu do školy dětem, které mají rýmu nebo kašlou.
 •           Při vstupu do školy – školky a před jídlem probíhá dezinfekce rukou.
 •           Pokud je v karanténě 30% pedagogů nebo 50% žáků, přechází celé zařízení na distanční výuku.

V praxi hygienické stanice se snaží zavírat spíše jednotlivé třídy než rovnou celé školy. Celé zařízení se doposud zavíralo spíše proto, že chyběla náhrada za učitele v karanténě nebo nemocné. 

Ošetřovné od státu

V tuto chvíli platí stejná pravidla jako v době “před koronou”. To znamená, že na ošetřovné od státu má nárok:
 • Zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let.
 • Výše podpory činí 60% vyměřovacího základu (zjednodušeně průměrné čisté mzdy).
 • Podpora je vyplácena za prvních 9 dní OČR, samoživitelům a samoživitelkám 16 dní. 

 

Je naplánováno projednání zákona, který upravuje ošetřovné. Pokud zákon ve zkráceném jednání bude schválen, bude platit celý školní rok.

Předchozí zákon 133/2020 Sb. O některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními platil pouze dočasně do konce června 2020. Tento zákon zejména zvýšil věk dětí z 10 na 13 let, pro které je možné dávku vyplácet a byla prodloužena doba, kdy je možné ošetřovné vyplácet. Také se rozšířil okruh osob, které na dávku mají návrh a zvedla se její výše.

Návrh ošetřovného na tento školní rok

Pokud stát nebo krajská hygienická stanice zavřou školu, školku z důvodu karantény nebo mimořádného opatření, musí být zajištěna distanční výuka. Ta je na rozdíl od jara pro žáky (potažmo rodiče) povinná.

Pokud zaměstnance z důvodu uzavření školy musí pečovat o dítě, má nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy.

Návrh počítá s:

 • Rozšíření zařízení, při jejichž zavření mají rodiče nárok na ošetřovné. Kromě škol a školek přibyly i zařízení typu denních stacionářů.
 • Prodloužení doby vyplácení dávky na celou dobu uzavření zařízení. Po dobu školních prázdnin, ředitelského volna atp. se dávka nevyplácí.
 • Na ošetřovné budou mít nárok i zaměstnanci s dohodou o provedení práce nebo s dohodou o pracovní činnosti. Pozor, dohody musely být uzavřeny před 11.3.2020 a musí trvat. Dále z těchto dohod musí být odváděno sociální pojištění.

Doložení nároku na ošetřovné se předpokládá stejně jako na jaře, tj. na tiskopise MPSV potvrzeném školou a následně zaměstnavatelem.

Výše ošetřovného

Na jaře stát vyplácel 80% denního základu. Denní základ zjednodušeně vypočtete když čistou mzdu vydělíte 30. Zatím to vypadá, že ošetřovné se bude vyplácet ve výši 60%. Stát vám tedy uhradí zhruba 60% vaší čisté mzdy měsíčně.

Zaměstnavatelé z toho nejsou příliš nadšeni. Nejde o peníze, ale o to, že za chybějící pracovníky se nedaří dostatečně rychle najít kvalifikovanou náhradu.

Návrh zatím není schválen!

Ošetřovné a pracovní neschopnost k dorovnání příjmu

Někomu může přijít 60% a 9 dnů podpory od státu jako dostatečně velká náplast, někomu spíš jako pomoc na zastavení nejhoršího krvácení. Úplně tragicky jsou na tom OSVČ, pro které stát ani nechystá nic podobného. Samozřejmě i podnikatelům chodí složenky a mají děti.

V současnosti nabízí více komerčních pojišťoven připojištění ošetřovného. V zásadě na trhu existují dva odlišné způsoby výplaty:

 1. Dávka je vázaná na tiskopis OČR. Je tedy dostupná pouze zaměstnancům a přímým zákonným zástupcům (rodičům). Někdy pojišťovna kryje i karanténu, někdy ne.
 2. Dávka se vyplácí na základě potvrzení lékaře. Dítě tedy musí být prokazatelně nemocné, ne pouze v karanténě. Na druhou stranu je lhostejné, kdo o dítě pečuje. Může to být i chůva nebo babička.

Jednotlivé varianty se liší v délce lhůty, kdy se dávka nevyplácí (např. prvních 8 dní), v maximální době, po kterou budou platit, v přístupu ke COVIDu (je nebo není ve výluce epidemie), (ne)dokládání výdělečné činnosti rodiče atd.

Pracovní neschopnost a karanténa

Nabízí se řešení i v podobě připojištění pracovní neschopnosti, kde je dávka vázaná opět na lékařskou zprávu nebo pracovní neschopenku. Obojí se již vztahuje k dospělé osobě s pravidelným příjmem. Často pokud dítě skončí v karanténě, tak z pochopitelných důvodů hygiena dá do karantény i rodiče.

Zde stát opět kryje zejména zaměstnance, OSVČ pouze v případě, pokud si platí dobrovolné nemocenské připojištění. Obecně po dobu prvních 14 dnů hradí zaměstnavatel zaměstnanci v karanténě 100% platu, pokud je v pracovní neschopnosti déle, pak dostává dávku nemocenského pojištění ve výši 60% průměrného čistého platu. OSVČ bez nemocenského připojištění (drtivá většina) nedostává nic.

České pojišťovny nabízí nekonečně různé varianty. Liší se podstatně více než v případě ošetřovného dětí. Jen hrstka pojistek vám bude krýt i nařízenou karanténu. Přesto pro mnoho podnikatelů toto řešení představuje nejschůdnější variantu.

Vy i já (máma dvou školáků a jednoho batolete) máme strach, že zase skončíme v domoškole s home officem. Jestli u toho ještě nechcete řešit peníze, ozvěte se. Dovedu překontrolovat, zda vaše stávající smlouvy jsou pro tento případ dostatečné a případně doplnit, co chybí. Nemusíte nikam chodit, téměř vše zvládám online a bezkontaktně, ale nikoliv neosobně 😊

Facebook
WhatsApp
Email